© 2024 Wales & Chester Circuit

WELCOME

Welcome to the website of the Wales and Chester Circuit.

We are one of six geographical Circuits that make up the Bar of England and Wales.

Barristers on our Circuit conduct cases across the length and breadth of the country, but with particular emphasis upon work within Wales.

Our members can provide specialist expertise in every area of the law. They are highly trained, and are able to offer first-class advice and representation at all levels. Some accept direct access.

We have established chambers in Cardiff, Swansea, Newport and Chester. Many of our members also practise from London. We pride ourselves upon our professionalism, and our friendly and accessible approach, and endeavour to provide an outstanding service to all of our clients.

Please refer to the websites of our individual chambers for further details, or contact our Circuit Administrator for information.

Caroline Rees K.C.
Circuit Leader.
CROESO

Croeso i wefan Cylchdaith Cymru a Chaer.

Yr ydym yn un o chwech Cylchdaith Daearyddol sydd yn llinio Bar Cymru a Lloegr.

Y mae Bargyfreithwyr ein Cylchdaith yn cyflawni achosion ar hyd a lled y wlad, ond gyda phwyslais arbennig ar waith yng Nghymru.

Gall ein aelodau darparu profiad arbennigol ym mhob maes y Gyfraith. Maen't wedi eu addysgu i'r safon eithaf, ac yn medru cynnig cyngor a chynrychioliad heb ei ail ar bob lefel. Derbynnir rhai cyfarwyddiadau "Direct Access".

Mae gennym siambrau yng Nghaerdydd, Abertawe, Casnewydd a Chaer, ac mae nifer o'n aelodau wedi'u sefydlu yn Llundain.

Rydym yn falch iawn o fod yn broffessiynnol, cyfeillgar a hygyrch, a'r ffordd yr ydym yn ceisio darparu'r gwasanaeth gorau i'n cwsmeriaid.

Am fwy o wybodaeth, ewch at wefanau unigol ein siambrau, neu cysylltwch â Gweinyddwr y Cylchdaith am fwy o fanylion.

Caroline Rees C.B.
Arweinydd y Cylchdaith

LATEST NEWS

11th March 2023
Ian Murphy KC
read more 


8th June 2020
Recorder Appointment 2020
read more 

FIND CHAMBERS

Cardiff 

Chester 

London 

Newport 

Swansea