NEWS

EHRC Annual Lecture - Human Rights in the 21st Century

Invitation from the Equality and Human Rights Commission

Annual Human Rights lecture – 'Human Rights in the 21st Century'

"We are delighted to invite you to attend our annual Human Rights lecture, "Human Rights in the 21st Century" to be held at 5.30pm on 20th February 2018 at the Wales Millennium Centre, Cardiff. Our key note speaker is the Chair of the Equality and Human Rights Commission (EHRC), David Isaac (see biography below).
David will be discussing the possible impact of Brexit on our human rights and outlining some of the key projects being undertaken by the Commission now and in the future.
Tickets are limited. Secure your ticket by clicking here or email moc.sthgirnamuhytilauqe@selaw

If you are unable to attend the event in person, you can still take part by accessing a live stream of the event on YouTube. Choose the live stream ticket on our Eventbrite page and we will send you all the information you need to access the live streaming closer to the date.

Agenda
5.30pm Arrivals, refreshments and networking
6.00pm David Isaac
6.40pm Q&A with David and members of the Wales Committee
7pm Networking and close

David Isaac biography

David is a partner at law firm Pinsent Masons and was previously Chair of Stonewall from 2003 to 2012. He is also Chair of Modern Art Oxford, a Director of the Big Lottery Fund and a Trustee of 14-18 Now. David was awarded a CBE in the 2011 Queen's Birthday Honours list for services to equality and diversity.

Darlith Flynyddol ar Hawliau Dynol – 'Hawliau Dynol yn yr Unfed Ganrif ar Hugain'
Rydym yn falch eich gwahodd i fynychu ein darlith flynyddol ar Hawliau Dynol, "Hawliau Dynol yn yr Unfed Ganrif ar Hugain" i'w chynnal am 5.30pm ar 20 Chwefror 2018 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd. Ein prif siaradwr allweddol yw Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac (gweler y bywgraffiad isod).
Bydd David yn trafod effaith bosib Brexit ar ein hawliau dynol ac yn amlinellu rhai o'r prosiectau allweddol sy'n cael eu gwneud gan y Comisiwn ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
Mae'r tocynnau yn gyfyngedig. Sicrhewch eich tocyn trwy glicio fan hyn neu e-bostiwch moc.sthgirnamuhytilauqe@selaw
Os na fyddwch yn gallu bod yn bresennol yn y digwyddiad, gallwch ddal i gymryd rhan drwy gael mynediad i ffrwd fyw o'r digwyddiad ar YouTube. Dewiswch y tocyn ffrydio byw ar ein tudalen Eventbrite ac fe anfonwn cyn y dyddiad yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gael mynediad i'r ffrwd fyw.

Agenda

5:30pm Pobl i gyrraedd, lluniaeth ysgafn a rhwydweithio
6:00pm David Issac
6:40pm Cwestiwn ac Ateb gyda David ac aelodau Pwyllgor Cymru
7:00pm Rhwydweithio a diwedd

Bywgraffiad David Isaac

Mae David yn bartner yn y cwmni cyfreithiol Pinsent Masons ac roedd yn Gadeirydd Stonewall rhwng 2003 a 2012. Mae hefyd yn Gadeirydd Celfyddyd Modern Rhydychen, yn Gyfarwyddwr y Gronfa Loteri Fawr ac yn Ymddiriedolwr 14-18 Now. Dyfarnwyd CBE i David yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2011 am wasanaethau i gydraddoldeb ac amrywiaeth."

Email this Page  Back to list page

FIND CHAMBERS

Cardiff 

Chester 

London 

Newport 

Swansea